หน้า 
 จาก 3069
ลำดับ 4549
วันที่ 07/02/19
เวลา 06:24:59
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000038
Gps 013.684151,100.627028
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3069
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.