หน้า 
 จาก 3069
ลำดับ 4545
วันที่ 14/01/19
เวลา 06:56:57
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000023
Gps 013.677890,100.640765
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3069
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.