หน้า 
 จาก 3063
ลำดับ 4543
วันที่ 12/01/19
เวลา 07:33:26
รหัสพนักงาน 000999, Customer A
รหัสสถานี 90000002, Rat Bait Monitor
Gps 171.98.48.21
Imei 000000000000000
รหัสID 0
หน้า 
 จาก 3063
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.