หน้า 
 จาก 3063
ลำดับ 4533
วันที่ 04/01/19
เวลา 13:39:05
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000046
Gps 013.605336,100.645948
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3063
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.