หน้า 
 จาก 3063
ลำดับ 4527
วันที่ 11/12/18
เวลา 10:17:02
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000020, 00000020 A006 Card20
Gps 013.683912,100.627228
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3063
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.