หน้า 
 จาก 3063
ลำดับ 4525
วันที่ 29/11/18
เวลา 11:28:56
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.880186,100.369411
Imei 8BF8D9EE-EB35-4E46-9EB4-C48416ED4F4E
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3063
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.