หน้า 
 จาก 3063
ลำดับ 4524
วันที่ 29/11/18
เวลา 11:14:54
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2
Gps 013.880163,100.369381
Imei 352910074802301
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3063
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.