ลำดับ 819
วันที่ 07/12/16
เวลา 17:07:46
รหัสพนักงาน 000101, Restaurant A
รหัสสถานี 00000101, Rat Trap No 101
Gps 27.145.130.8
Imei 000000000000000
รหัสID 1/OFF