ลำดับ 69
วันที่ 22/06/12
เวลา 22:36:31
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99