ลำดับ 6574
วันที่ 16/05/24
เวลา 08:35:08
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000020, 00000020 A006 Card20
Gps 0,0
Imei 0000000000000
รหัสID 10