ลำดับ 6517
วันที่ 30/10/23
เวลา 14:14:50
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 49.229.228.136
Imei 000000000000000
รหัสID