ลำดับ 6482
วันที่ 20/02/23
เวลา 19:41:23
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 22_
Gps 0,0
Imei 0000000000000
รหัสID