ลำดับ 6477
วันที่ 24/12/22
เวลา 19:36:04
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 22_
Gps 0,0
Imei 0000000000000
รหัสID