ลำดับ 6469
วันที่ 03/12/22
เวลา 19:46:40
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 22_
Gps 0,0
Imei 0000000000000
รหัสID