ลำดับ 6456
วันที่ 01/07/22
เวลา 10:13:07
รหัสพนักงาน text
รหัสสถานี 11_text
Gps 25.06,-77.345
Imei 0000000000000
รหัสID