ลำดับ 6392
วันที่ 18/01/22
เวลา 07:37:57
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
Gps 013.684165,100.627034
Imei 352161090701420
รหัสID 99