ลำดับ 63
วันที่ 22/06/12
เวลา 16:09:04
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99