ลำดับ 6083
วันที่ 14/01/21
เวลา 17:39:57
รหัสพนักงาน 20100
รหัสสถานี 00020100
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99