ลำดับ 59
วันที่ 22/06/12
เวลา 16:08:55
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99