ลำดับ 5637
วันที่ 16/09/20
เวลา 14:41:36
รหัสพนักงาน 000003, Employee 000003
รหัสสถานี 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99