ลำดับ 5175
วันที่ 05/03/20
เวลา 14:54:51
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 04561100
Gps 000.000000,000.000000
Imei 0000000000000
รหัสID 99