ลำดับ 5174
วันที่ 05/03/20
เวลา 14:51:44
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี
Gps 000.000000,000.000000
Imei 0000000000000
รหัสID 99