ลำดับ 5058
วันที่ 09/01/20
เวลา 21:21:38
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 171.5.242.9
Imei 000000000000000
รหัสID 99