ลำดับ 4955
วันที่ 06/08/19
เวลา 10:26:59
รหัสพนักงาน 000003, Employee 000003
รหัสสถานี 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99