ลำดับ 4901
วันที่ 13/05/19
เวลา 19:20:36
รหัสพนักงาน 000999, Customer A
รหัสสถานี 90000001, Rat Trap Box
Gps 223.24.187.55
Imei 000000000000000
รหัสID 0