ลำดับ 4891
วันที่ 10/05/19
เวลา 16:11:41
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999
รหัสID 99