ลำดับ 4885
วันที่ 07/05/19
เวลา 09:53:47
รหัสพนักงาน 000888, Customer B
รหัสสถานี 90000002, Rat Bait Monitor
Gps 223.24.164.153
Imei 000000000000000
รหัสID 1