ลำดับ 4852
วันที่ 11/04/19
เวลา 19:50:42
รหัสพนักงาน 000888, Customer B
รหัสสถานี 90000001, Rat Trap Box
Gps 58.10.140.141
Imei 000000000000000
รหัสID 1