ลำดับ 4559
วันที่ 01/03/19
เวลา 18:37:36
รหัสพนักงาน 00000010
รหัสสถานี 00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10
Gps 013.685294,100.619626
Imei 98D92E46-B47B-4FCF-A111-672988388E02
รหัสID 99