ลำดับ 38
วันที่ 22/06/12
เวลา 16:00:30
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99