ลำดับ 2889
วันที่ 05/11/17
เวลา 20:41:50
รหัสพนักงาน 000777, Customer C
รหัสสถานี 80000001, Switch Door1(magnetic)
Gps 27.145.131.150
Imei 000000000000000
รหัสID 0