ลำดับ 140
วันที่ 17/03/16
เวลา 14:44:51
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
Gps 27.145.160.132
Imei 000000000000000
รหัสID 99