ลำดับ 4904
วันที่ 13/05/19
เวลา 19:22:14
รหัสพนักงาน 000999, Customer A
รหัสสถานี 90000001, Rat Trap Box
Gps 223.24.187.55
Imei 000000000000000
รหัสID 1